Meänkielen seminaari

Isofin Kieliraati järjestää joka vuosi meänkieliseminaarin.

Fullsatt föreläsningssal.

Uppsalassa 2019.

Meänkielen seminaari 2021

Kieliraatin tikitaalinen meänkieliseminaari 2021 maanantaina 22/11, kello 10:00–15:00. Sie olet tervetullu! Seminaarin ohjelma: Meänkielen seminaari 2021.

Kelle?

Kaikile jotka oon kiinostunheet meänkielestä. Itte kielestä mutta kans muista siihen liittyvistä kysymyksistä. Sulle joka olet meänkielinen, opit meänkieltä, jolla oon juuret meänkielisillä seuvuila eli tunnet yhteenkuuluvuutta meänkielen kans – vaikka sie kuttusitki meänkieltä jollaki muula nimelä. Kans semmoset jotka tekkee työtä meänkielen eli siihen littyvien kysymysten kans saattavat tykätä ette seminaari oon intresantti.

Yhtheys

E-posti: meankieli@isof.se

Telefooni: 0200-27 55 55 (ma–pe klo 9–12)

Instagram: kieliraati External link.