Olla töissä kielikeskustassa

Kielenhuoltaijaa meänkielele

Halvaatkos sie olla matkassa ajamassa ja kehittämässä meänkielen työtä Kielen ja kansanperintheen instityytilä?

Kielen ja kansanperintheen instityytti (Isof) hakkee nyt kielenhuoltaijaa meänkielele Kieliraathiin – Kansalisitten minuriteetitten kielitten ja kulttuurin osastolle.

Tehtävä

Meänkielen kielenhuoltajanna sie tulet antamhaan neuvoja ja suositteluja eri kieli- ja kielipolittisissa kysymyksissä meänkielestä. Työtehtävhiin kuuluu ette kehittää, olla matkassa ja seurata ylös viraston työtä meänkielen ja kansalisitten minuriteettikielitten kansa. Kielenhuoltajalle kuuluu ette seurata ja etistää työtä minuriteettikielitten kansa julkisessa hallinossa, liittyen kielilain vaatimukshiin. Sie piät levittää tietoja meänkielestä osalistumalla, järjestämällä ja olemalla matkassa pitämällä luentoja eri kieliseminaarissa. Sie piät kansa eustaa instityyttiä eri kielenhuoltoyhtheyksissä.

Sie olet aktiivisti matkassa kehityksessä ja yhtheenveossa erin sorttisissa sanakokoelmissa meänkielele. Siiheen kuuluu kansa ette kirjottaa ja retiseerata informasuunimateriaalia, raporttia ja muita julkasuja. Yhtheistyö muittenki virastoitten, kunnitten, maakäräjitten ja eri intressiorganisasuunitten kansa oon tärkeä osa, niinku ette etistää vähemistökielityötä Kieliraatin eri verkostoissa.

Sinun tausta

Met haema sinua jollako oon jymnaasiajälkheinen koulutus hymanistisellä aluheela ja jollako oon oikein hyvät tiot meänkielisessä puhheessa ja kirjotuksessa. Sulla oon tokymenteerattu kokemus projektinjohosta ja suoritetuista tehtävistä ja hyvät kokemukset ette pittää luentoja ja koulutuksia. Sulla oon hyvä ulosanto niin puhheessa ko kirjottamisessa ruottiksi ja englantinkielessä.

Se oon meritti jos sulla oon korkeampi akateeminen koulutus virale relevantissa aluheessa ja jos sulla oon kokemus leksikokraaffisesta työstä elikkä työstä käänöksitten ja terminolokiin kansa. Kokemus julkisen hallinon työstä ja kokemus selvitys-, tutkimus- elikkä ylösseuraustyöstä ja kokemus ette olet ollu töissä ottamassa esile materiaalia ja järjestänny seminaaria ja konferensiä oon kansa meritit.

Sinun ominaisuuet

Henkilönnä sie piät olla ittesthääns toimiva, pystyä othaan omia initsiatiiviä ja saavuttaa tuloksia. Virale vaaithaan ette sulla oon hyvä yhtheistyökyky ja ette sulla oon helppo saaja uusia kontaktia.

Isof:ista

Isof oon valtiolinen virasto joka kokoa sisäle, rakentaa ylös ja levittää tietoa kielistä ja kulttuurista meän monikielisessä Ruottissa. Met olema kaikile ja olema resyrsi monele virkaryhmäle, föreninkille ja organisasuunile. Met autama hallitusta pohjatioila ja annama tukea muile virastoile. Lue lissää meistä meän webbipaikala isof.se/uppdrag!

Muuta

Siotus: Osasto kansalisitten minuriteetitten kielele ja kulttuurille, Stokholm. Kysheessä oon täysaika vaihtoehtona osa-aika vissinaikatyönä periuutina 15 toukokuuta – 31 joulukuuhuun 2022. Kokoa ja paikkaa saatethaan muutta sopimuksen jälkhiin.

Oletkos sie innostunnu?

Tervetuloa lähättämhään sisäle sinun hakemus CV:nä ja henkilökohtasenna preivinä! Viiminen hakupäivä oon 2022-04-22. Sinun CV:ssä pittää selvästi seisoa vuosi ja kuukausi joka työpaikale ja lyhy selostus työtehtävistä. Laajaa kansa relevantti tokymenttasuuni joka vahvistaa sinun kokemukset ja äksaamitoistukset/petykit.

Met kielämä tarjouksia anonseerinki- ja rekryteerinkiavusta.