Ohjausryhmä meänkielele

Maaliskuussa sie saatat privattihenkilönnä elikkä organisasuunina johonka sie piiain kuulut numineerata kantitaattia siiheen ohjausryhmään jotako perustethaan meänkielen kielikeskusthaan.

Isof meinaa perustaa ohjausryhmän ittele kullekki niistä kansalisista kielikeskustoista. Ohjausryhmän rolli tullee olheen ette seurata Isof:in työtä ette rakentaa ylös toimintaa ja antaa meile tukea ja neuvoja siinä työssä, niinku siinä jatkuvassa työssä toiminan kansa.

Nyt sie, elikkä se maholinen organisasuuni johonka sie kuulut, saatat numineerata kantitaattia ohjausryhmään. Tällä sivula met selostamma kunka se tehhään ja mitä ohjausryhmäootethaan tekevän. Sie numineeraat henkilöä täyttämällä formylääriä tällä sivula.

Viiminen päivä ehotukselle: 31 maaliskuu 2022.

Numineerata meänkielenohjausryhmään

Kysy henkilöltä ensinä

Se oon tärkeätä ette sie joka numineeraat henkilöä ensinä kysyt henkilöltä jos hään suostuu numineerauksheen, ko sie tulet lähättämhään sisäle henkilön kontaktitiot. Täälä sie saatat lukea kunka met käsittelemmä henkilötietoja External link..

Mitäs ohjausryhmä pittää tehhä?

Ohjausryhmän rolli ennen kielikeskustaperustamista tullee olheen ette seurata Isof:in työtä ette rakentaa ylös toimintaa ja antaa meile tukea ja neuvoja työssä. Ko kielikeskusta oon perustettu ohjausryhmä kokkointuu Isof:in työväen kansa suunile neljä kertaa vuessa. Nämät kokkoukset piethään usseimasti tikitaalisti, mutta reisuja saattaa tulla olheen. Ohjausryhmälä oon seuraavat tehtävät:

  • antaa Isof:ille tukea ja neuvoja ko kansalista kielikeskustaa perustethaan vuen 2022 aikana
  • antaa Isof:ille tukea ja neuvoja työssä jälkhiin ko kielikeskusta oon perustettu
  • auttaa priuriteeraahmaan toimia ennen joka toimintavuotta, tarpheitten mukhaan jotako ittelä kullaki kielelä oon
  • tuottaa kielelistä ja kultturelliä kompetensiä
  • tuottaa verkostoa ette löytää sopevia yhtheistöitä sivilin yhtheiskunnan eustajitten, intressiorganisasuunitten ja muitten kansa
  • vuosittaisin esittää maholisia ehotuksia kielikeskustan toiminan parantamisheen ja kehittämisheen.

Saattaakos ohjausryhmä kohata ilman ette Isof oon matkassa?

Joo. Ennen joka kokkousta kielikeskustan toimintajohtajan kansa annethaan maholisuus etukokkouksheen jossako vain ohjausryhmän jäsenet kohtaavat.

Saapiikos ohjausryhmä makson?

Joo. Ohjausryhmän jäsenet saavat makson niistä kokkouksista johonka niitä kuttuthaan, mutta ei etukokkouksista. Isof maksaa reisuista ja asumisista jos reisuja tehhään.

Kunkas pitkhään sitä oon jäsenennä ohjausryhmässä?

Jäsenmäärä tullee olheen viiestä seittemhään henkilhöön. Jäseniä valikoithaan kolmeksi vueksi ja virkaa saatethaan pitentää vielä yhen mantaattiaijan. Siis maksimaalisti kuus vuotta.

Kukas numineerinkin jälkhiin päättää kukka ohjausryhmässä oon?

Isof:in jeneraalitirehtööri päättää kuka oon ohjausryhmässä, jälkhiin ko numineerinkiaika oon lopetettu ja numineerinkiperustat oon yytvärteerattu. Ohjausryhmälä pittää olla tasanen jako eri ikäsistä, sukupuolisista ja jeukraaffisista leviämisestä. Jäsenillä pittää olla eri kompetensiä, niinku kieltä, petakokiikkaa, komynikasuunia, revitaliseerinkikokemusta ja laajaa kontaktiverkostoa.

Ketäs mie saatan numineerata?

Sie saatat numineerata henkilöitä jokka sie uskot saattavat tuottaa tietoa kielikeskustan työhöön. Se oon maholista ilmottaa innostusta numineeraamalla sinua itteä. Niitä jokka oon jo töissä Isof:issa ei mene numineerata. Jos yks henkilö joka oon valikoittu ohjausryhmään hakkee ja hälle tarjothaan työ Kielikeskusthaan/Isof:hiin niin hään ei ennää saata olla matkassa jäsenennä ohjausryhmässä.

Kunkas mie tehen ko mie numineeraan ja kunkas monta mie saatan numineerata?

Käytä webbiformylääriä tällä sivula ja täytä sen informasuunin mitä Isof tarttee ette saattaa valikoittea jäseniä ohjausryhmään. Sie saatat numineerata usean henkilön, mutta muista ette numineerata niin vaimoja ko miehiä.