• Huvudmeny

Svenskan i samhället

Svenskan i samhället är en podd om språkvård med Isofs språkvårdare i svenska vid Språkrådet.

I podden samtalar vi med inbjudna gäster om språkets roll i samhället, om språk och makt, känslor och attityder. Vi tar också upp grammatik, skrivregler, variation i tal och skrift, och pratar om språket som resurs för kommunikation och handling.

I listan nedan ser du alla hittills publicerade avsnitt av podden.

1. Språkattityder

Går det att se mönster i hur människor reagerar på brytningar på olika språk, lånord och förortsklang? Maria Bylin möter Ellen Bijvoet för att prata om våra attityder till spår av andra språk i svenskan, hur dessa attityder kan upptäckas och vad de kan ge för konsekvenser.

Läs mer om och lyssna på avsnitt 1

2. Synliga och osynliga språk

Hur synlig är flerspråkigheten i det offentliga rummet? Och i vilka sammanhang? Maria Bylin och Jennie Spetz har tittat närmre på språkanvändning i offentliga miljöer. I det här avsnittet pratar de med de Maria Löfdahl om hur svenskan och andra språk används på olika sätt och på olika platser i samhället, och varför det är så.

Läs mer om och lyssna på avsnitt 2

3. Kan en myndighet vara rolig?

Avsnitt tre bjuder på ett panelsamtal från klarspråkskonferensen Klarspråk 2020. De samtalande är fyra experter på begriplig – och ofta rolig – myndighetskommunikation. Frågor som diskuteras är bland annat hur det rent praktiskt går till när humor blir en del av myndighetskommunikationen, om det gör något att humorn kan bli exkluderande och om det finns svårigheter med att vara rolig och samtidigt uppfylla sitt myndighetsuppdrag?

Läs mer om och lyssna på avsnitt 3

Uppdaterad 13 januari 2021
En silhuett av ett samhälle med hus och träd syns. Över den står det "Svenskan i samhället" i text.