Året då svenska språket fick corona

Årets nyordslista är här! Den innehåller 39 ord som etablerat sig i svenskan under 2020. Listan har sammanställts av Isofs avdelning Språkrådet och Språktidningen.

Ordmoln i form av coronavirus.

Många av nyorden 2020 har inte helt oväntat koppling till coronaviruset. Illustration: Tone Gellerstedt/Isof.

2020 går till historien som året då coronapandemin förändrade tillvaron i både Sverige och världen. Denna unika händelse har även präglat det svenska språket. I Språkrådets och Språktidningens årliga nyordslista har omkring hälften av orden anknytning till pandemin.

De tre orden corona, covid och karantän i sig har gett oss tusentals nya uttryck, som coronahälsning och självkarantän. Många av de coronarelaterade orden är vardagliga, tillfälliga och lite roliga, som den självutnämnda hobbyepidemiologen. Humoristiska ord gör det aningen lättare att härda ut i allt det jobbiga, säger Ola Karlsson, nyordsredaktör på Språkrådet.

I en krissituation är det vanligt att experternas språk blir en del av vardagsspråket. Så blev det även när coronaviruset drabbade Sverige.

Många av dessa ord var sedan länge etablerade i fackspråket. Under coronapandemin har en lång rad medicinska facktermer plötsligt blivit allmänspråk. Därför blir de nyord för allmänheten. Nästan över en natt lärde vi oss ord och uttryck som klustersmitta, social distansering och platta till kurvan, säger Anders Svensson, nyordsredaktör på Språktidningen.

Klimatdebatten har färgat de senaste årens nyordslistor. Den fortsatte under 2020 och märks bland annat genom zombiebrand, växtblindhet och cirkulent. Från politikens område kommer nyord som bolundare och statyprotest. Diskussionen om yttrandefrihet går vidare med hjälp av ord som infodemi och cancelkultur. Teknikens inverkan på våra liv illustreras till exempel av Zoombombning och mjuta.

Nyordslistan innehåller 39 ord som har myntats eller blivit vanligare under året. Alla ord är inte helt nya. Att de ändå finns med i listan beror på att användningen har ökat under 2020. Orden i listan säger något både om det gångna året och om språkliga trender. De visar aktuella ord och mönster för hur nya ord bildas i svenskan.

Kontaktpersoner

Ola Karlsson, Språkrådets nyordsredaktör

E-post: ola.karlsson@isof.se
Telefon: 073-558 60 60

Anders Svensson, Språktidningens nyordsredaktör

E-post: anders@spraktidningen.se
Telefon: 076-868 58 24