Språkrådet representerade i det israeliska Knesset

Isofs Jean Hessel har talat i Knesset för att berätta om hur Sverige arbetar för att bevara och revitalisera jiddisch.

Den 3 november 2020 representerade Jean Hessel, språkvårdare i jiddisch, Isofs avdelning Språkrådet i det israeliska Knesset. Mötet skedde digitalt med anledning av den pågående coronapandemin.

Mötet handlade om statens ansvar för att bevara jiddisch. Jean Hessel medverkade för att presentera hur Sverige arbetar med bevarande och revitalisering av jiddisch och de andra nationella minoritetsspråken.