Lär dig jiddisch med hjälp av Familjen Jiddisch!

Nu finns äntligen ett läromedel på jiddisch på Isofs webbsida för läromedel i de nationella minoritetsspråken.

Familjen Jiddisch är ett digitalt nybörjarläromedel i jiddisch baserat på kursplanerna i andraspråk för årskurs 4–6 och 7–9. Läromedlet kan användas i undervisningen i grundskolan, men det går också utmärkt för unga och vuxna att lära sig jiddisch på egen hand.

Läromedlet är framtaget av författaren Paula Grossman. Paula Grossman är lärare i jiddisch med en lång erfarenhet i att undervisa både barn, unga och vuxna. Del 1 är framtagen i samarbete med Skolverket och del 2 i samarbete med Jiddischsällskapet i Stockholm, med finansiering av Isof.

Du hittar mer information och läromedlet på sidan Familjen Jiddisch.