Kriskommunikation och klarspråk

Hur kommunicerar man begripligt under en kris? Temat för det nya numret av Klarspråk är kriskommunikation och hur man kan förbereda sig inför nästa kris.

Kommuner och andra myndigheter har ansvar för att ta fram lättillgänglig och användbar information om hur privatpersoner ska förbereda sig inför kriser. Christina Andersson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skriver om riskkommunikation och om hur man kan planera sådan information i förväg.

När en kris väl inträffar kan myndigheter snabbt behöva översätta information till många olika språk. Men till vilka språk och hur bör grundtexten vara utformad? Översättaren Sofia Malmgård tipsar om hur kommunikatörer kan vara bättre förberedda inför nästa kris.

Folkhälsomyndighetens kommunikationschef berättar om presskonferenserna under pandemin och om arbetet bakom kulisserna. Hur ser förberedelserna ut och vilka är de största språkliga utmaningarna?

Hur långt är två meter? Susanna Karlsson skriver om kommuners och regioners ofta kreativa sätt att konkretisera – och visualisera – avståndet som krävs för att förhindra smittspridning. Humor och lokal anknytning är två faktorer som gör att kampanjerna når ut.

Nu kan du anmäla dig till den nordiska klarspråkskonferensen Klarspråk 2020. Det går att delta antingen på plats i Stockholm eller på distans. Lägre deltagaravgift om du anmäler dig senast 30 september!

Vi tipsar också om andra konferenser och kurser och om nyutgivna böcker om språk.

Läs det nya numret av Klarspråk.