Fler föreningar får medel för språkrevitaliserande projekt

Nu presenteras de 25 projekt som får medel för sitt arbete med språkstärkande insatser.

I juli 2020 tilldelade regeringen Institutet för språk och folkminnen (Isof) två miljoner kronor för att stödja arbetet med insatser för levande språk – språkrevitalisering.

Tack vare medlen kunde Isof dela ut bidrag till 25 projekt i september 2020. Av dem är åtta projekt där den ansvariga föreningen inte beviljades bidrag i den ordinarie utdelningen i februari på grund av det höga antalet ansökningar. De övriga är projekt som redan är igång, men som tidigare endast blev beviljade en del av den ansökta summan.

Projekt som fått medel

De projekt som har fått nya medel tilldelade under hösten 2020 är:

 • Álgguogåhtie - umesamer i samverkan: Ubmejesámien giällabiessie - mïjjan bálgies
 • Finska skrivarföreningen i Södra Sverige: Skrivarkurs 4
 • Frantzwagner Sällskapet: Jilan fonn rakkrepan
 • Föreningen Min siida: Överföring av traditionskunskap
 • Giron Sámi Teáther: Dubbningsprojekt för barn och ungdomar
 • Johanssons pelargoner och dans: Koreografin på minoritetsspråk
 • Malmö ungdomscentral: Romska ungdomar i fokus 2.0
 • Medborgarskolan Region Mitt: Urban Romane
 • Medborgarskolan Värmland-Örebro Län: I sagornas värld
 • Orrestaare Samien Sibrie: Spegelbild – Peilikuva
 • Romska Ungdomsförbundet: Romska språkkort
 • Sáminuorra: Samisk mentor – lärlingprogram för samiska ungdomar
 • Stiftelsen Silvermuseet: Innovativt kulturarv, förmedlat på pitesamiska
 • STR-T Tornedalingar i Pajala kommun: Språkbad/Kielipesä
 • Svenska Kväner Lantalaiset: Barnverksamhet i Kieruna
 • Sverigefinska kulturens vänner: Skrivarstugor på finska för sverigefinska elever
 • Sverigefinska Riksförbundet: Två språk är mer än ett (år 4)
 • Sverigefinska Ungdomsförbundet: Tillsammans tar vi tillbaka språket
 • Teatteri Sydänkäpy: Spegelbild – Peilikuva
 • Tornedalsteatern: Helmi ja Hasse (Helmi och Hasse)
 • Trajosko Drom: Berätta för mig: Pen mange!
 • Vår kulturvagga: Meänkieli kaikile – År 1
 • Åkersberga finska förening: Finska språkklubben
 • Åkersberga finska förening: Satutädit/Sagotanter på finska
 • Östersund Sameförening - Staaren siebrie: Sydsamiska språksamlingar för olika åldrar.

Isofs arbete med språkrevitalisering

Språkrevitalisering handlar om att återuppliva ett hotat språk. Genom olika insatser vill man att vuxna som har glömt, eller bara har fått höra språket hemma som barn, kan få väcka språket till liv igen. Man vill också att barn inom de nationella minoritetsgrupperna ska ges möjlighet att lära sig sitt språk.

En av Isofs uppgifter är att främja och vårda de nationella minoritetsspråken. Varje år fördelar Isof därför statsbidrag till olika föreningar i Sverige som arbetar med projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken så att fler får tillgång till sitt språk.