Isof får utökade medel till språkstärkande insatser

Arbetet för de nationella minoriteternas rättigheter stärks genom att drygt 4,1 miljoner kronor omfördelas för att gå till språkstärkande insatser och ökad kunskapsspridning. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande den 23 juli 2020.

Medlen kommer att fördelas mellan riksorganisationerna för de nationella minoriteterna, Institutet för språk och folkminnen (Isof), Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm.

För Isofs del innebär det att myndigheten kan använda ytterligare två miljoner kronor för att stödja arbetet med språkrevitalisering – insatser för levande språk. I augusti går Isof ut med information om hur myndigheten planerar att fördela dessa utökade medel.

Isofs arbete med språkrevitalisering

Språkrevitalisering handlar om att återuppliva ett hotat språk. Genom olika insatser vill man att vuxna som har glömt eller bara har fått höra språket hemma som barn kan få väcka språket till liv igen och att barn inom de nationella minoritetsgrupperna ska ges möjlighet att lära sig sitt språk.

En av Isofs uppgifter är att främja och vårda de nationella minoritetsspråken. Varje år fördelar Isof därför statsbidrag till olika föreningar i Sverige som arbetar med projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken så att fler får tillgång till sitt språk.