Ortnamnsregistret beta har lanserats

Nu finns en ny version av Isofs ortnamnsregister att använda. Forskningsarkivarie Kristina Neumüller berättar om uppdateringen.

Det digitala ortnamnsregistret på Isofs hemsida är baserat på Isofs fysiska ortnamnssamlingar som består av cirka 3,7 miljoner arkivkort. Samlingarna har byggts upp sedan tidigt 1900-tal och innehåller uppgifter om hur olika ortnamn uttalas, hur de har skrivits i äldre tid och var man kan läsa mer om dem i olika typer av litteratur. På 1990-talet skannades arkivkorten in och den första versionen av det digitala ortnamnsregistret skapades.

”Det var en förhållandevis tidig digitalisering, och det är versionen från 1990-talet som har fungerat fram till nu. Det har dock varit svårt att uppdatera registret med ny information, så behovet av en ny version har vuxit sig allt större”, berättar Kristina Neumüller, forskningsarkivarie på Isof.

Uppdaterat och mer överskådligt

Den nyligen lanserade betaversionen av ortnamnsregistret innehåller en hel del nytillkomna uppgifter. Framför allt är det hänvisningar till nyutkommen litteratur som har förts in i form av nya digitala poster.

”Det finns dock fortfarande uppgifter i kortlådorna som inte har kunnat föras in i den nya databasen. Vill man veta om sådana poster finns för ett visst ortnamn eller ortnamnselement får man gärna höra av sig”, säger Kristina Neumüller.

Betaversionen av ortnamnsregistret har ett nytt utseende jämfört med den äldre versionen, men det skiljer sig också åt i hur innehållet är strukturerat. I det gamla registret gav en sökning träffar på alla arkivposter som matchade sökningen. I den nya versionen får man istället träffar på de ortnamn som matchar sökningen, och när man klickar på ett ortnamn får man fram de arkivposter som är kopplade till just det namnet.

Arbetet med att fortsätta utveckla betaversionen sker löpande och uppdateringarna kommer göras parallellt med att sökverktyget är öppet för användning. Den äldre versionen av ortnamnsregistret kommer att ligga kvar och kunna användas tills den nya versionen är helt klar.

Betaversion - vad innebär det?

Nya ortnamnsregistret släpps till att börja med som en betaversion. Detta innebär att det är en version som fortfarande är under utveckling och där det kan finnas fel och brister av olika slag. Hör gärna av er till namn@isof.se om ni upptäcker sådana!

Tyck till!

Saknar du något i betaversionen, eller stöter du på problem? Skicka gärna synpunkter och kommentarer om hur betaversionen fungerar till namn@isof.se.