Fler och bättre svar på språkfrågor

Letar du hjälp på en språkfråga? Då kan du förmodligen hitta svaret i Frågelådan på vår webbplats.

I Frågelådan Länk till annan webbplats. samlas ca 4 000 vanliga frågor och svar om språk. Språkvårdarna i svenska vid Språkrådet arbetar kontinuerligt med att uppdatera innehållet i Frågelådan. Under 2019 reviderades 252 frågor, 51 nya frågor tillkom och 25 inaktuella frågor avpublicerades.

Revideringarna kan handla om allt från att rätta ett stavfel till att modernisera en föråldrad rekommendation. Ofta är det frågan om att förändra tonen – tidigare handlade språkvård oftare om rätt eller fel, nu är rekommendationerna gärna mer nyanserade.

Bland de nya posterna finns några längre, mer resonerande svar om övergripande språkfrågor och teman, som fungerar som bakgrundsresonemang till korta svar. Till exempel finns det ett längre svar om hur språkvården ser på plural-s dit alla frågor av typen ”hur böjs workshop” länkas för den som vill veta mer.

Några av de nya, längre texterna:

Det har också blivit lite lättare att hitta i Frågelådan, genom tillägg av nya sökord. Och i en ny funktion kan den som vill kommentera svaret – på så sätt kan innehållet fortsätta att förbättras.