Berätta för oss om ert termarbete!

Arbetar du på en myndighet? Berätta gärna för oss hur ni arbetar med termer, översättning och tolkning.

Språkrådet undersöker nu hur myndigheter arbetar med terminologi, översättning och tolkning. Syftet med undersökningen är att ge svenska myndigheter så bra stöd i terminologifrågor som möjligt.

Vi vill gärna att du som arbetar på en myndighet hjälper oss med undersökningen genom att svara på en webbenkät. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara.

Fackspråk och terminologi på Isof

Vi följer, främjar och samordnar terminologiarbete inom offentlig förvaltning. I vår verksamhet är vi framför allt inriktade på att stötta arbetet med fackspråk och terminologi inom offentlig verksamhet, det vill säga på statliga myndigheter och lärosäten, och i kommuner och regioner.

Läs mer på sidan Expertområde: Fackspråk och terminologi.