Årets tecken AI

Årets tecken för 2023 är tecknet för ’AI’

AI är ett bokstaverat tecken och får i likhet med förkortningar som TV, PC, VM betraktas som ett etablerat tecken i svenskt teckenspråk.

Begreppet AI (artificiell intelligens) har slagit igenom i samhället – även i teckenspråksvärlden. AI är ett samlingsnamn för tekniker som rör maskininlärning och djupinlärning. Det är framför allt generativ AI – datorskapade texter, bilder och musik – som varit omtalat under året.

Det pågår viss forskning som rör AI och tecknade språk – till exempel att skapa avatarer – men det är fortfarande stora utmaningar att få datorer att förstå teckenspråk.

Tecknet AI

Årets tecken

Varje år utser Isof årets tecken. Utifrån de förslag som allmänheten lämnar in utses ett tecken som bäst fångar årets som gått. Tecknet kan vara ett nytt tecken eller ett etablerat tecken som blivit aktuellt under året som gått. Utnämningen sker på Svenska teckenspråkets dag den 14 maj.