Årets tecken 2022

Årets tecken är ’hybridmöte’. Tecknet är en sammansättning av det nybildade tecknet för ’hybrid’ och det etablerade tecknet för ’möte’.

Det har inkommit många bra nomineringsförslag som sammanfattar det föregående året på ett bra sätt. Det tecken som valdes till årets tecken är ’hybridmöte’. Tecknet beskriver en fenomen som blivit vanligt efter pandemin, nämligen möten där vissa personer deltar fysisk och vissa personer deltar via videolänk. Förledet ’hybrid’ är ett nybildat tecken som åskådliggör att deltagare kommer in från olika håll till samma plats. Tecknet ’hybrid’ har bara noterats i sammansättningen ’hybridmöte’, inte i andra sammansättningar som exempelvis ’hybridbil’ eller ’hybridcykel’.

Tecknet hybridmöte

Årets tecken

Årets tecken tillkännages varje år på Teckenspråkets dag den 14 maj. Utifrån de förslag som allmänheten lämnar in utses ett tecken som bäst fångar årets som gått. Tecknet kan vara ett nytt tecken eller ett etablerat tecken som blivit aktuellt under året som gått.

Om svenskt teckenspråk

I samband med Teckenspråkets dag 2023 sände Språket i Sveriges Radio P 1 ett program om svenskt teckenspråk:

Språket i P1: Teckenspråket – allt du velat veta Länk till annan webbplats. (15 maj 2023)