Årets tecken 2021

Tecknet för ’vaccin’ utsågs till Årets tecken 2021 av Isofs avdelning Språkrådet. Detta meddelades på Teckenspråkets dag den 14 maj 2022 under öppet hus som arrangerades av Sveriges Dövas Riksförbund och Stockholms universitet.

Tecknet för ’vaccin’ är inte nytt men fick hög aktualitet under 2021. Det handlade om hur många doser vaccin man tagit, om det skulle krävas vaccinpass och vilket företag som vaccinet kom ifrån. Det gick knappast att undvika att använda tecknet.

Allmänheten har kunnat nominera årets tecken via mejl och Facebooksidan Svenskt teckenspråk – Isof. Målet med utnämningen är att utse ett tecken som på bästa sätt fångar året som har gått.