Sök pengar för språkvårdsforskning

Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser nu stipendier om sammanlagt 410 000 kronor, för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. 

Ansökan kan gälla alla ämnesområden som kan innefattas i en bred förståelse av begreppen språkvård och språkpolitik, till exempel:

  • det svenska standardspråkets variation och förändring
  • svenskt textbruk i tid och rum
  • standardisering, språknormer och attityder till normer
  • språklig mångfald i Sverige
  • språkteknologin, de nya medierna och svenskan
  • skola och språkundervisning.

Forskningsuppgiften behöver inte begränsas till det svenska språket utan kan röra andra språk som brukas i det svenska språksamhället. Hela eller del av beloppet kan sökas till ett arbete i dess helhet eller till en del av ett större arbete. Även utgivningsbidrag kan sökas. Sökande bör ha avlagt doktorsexamen.

Ansökan sänds till Språkrådet som bifogat dokument i e-brev till maria.bylin@isof.se och ska ha anlänt senast den 29 april 2022. Beslut meddelas senast den 1 juni.

Läs mer om hur du ansöker om stipendium från Erik Wellanders fond.

Ytterligare upplysningar lämnas av Björn Melander, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet: bjorn.melander@nordiska.uu.se, eller Maria Bylin, Isof: maria.bylin@isof.se.