Ny enkät om svenska med accent

Vilket intryck gör en röst med en viss accent på en lyssnare? Och hur bra är vi på att känna igen olika accenter?

Pratbubblor i olika färger.

Vi människor skapar oss ofta en bild av andra bara utifrån deras röster. Det gör vi alla, automatiskt och omedvetet, till exempel när vi hör en obekant person tala på radio eller i telefon. Men vilket intryck gör en röst med en viss accent egentligen på en lyssnare? Och hur bra är vi på att känna igen olika accenter?

En människas uttal innehåller ofta en hel del ledtrådar om hennes bakgrund. För många lyssnare är det kanske lätt att höra att någon kommer från Sydsverige eller från Västsverige, men hur bra är vi på att känna igen andra accenter; särskilt accenter som hänger ihop med att talaren är flerspråkig och har ett annat modersmål än svenska? Det är frågor som Språkrådet undersöker i projektet ”Svenska med accent”.

Som en del i projektet publicerar vi nu en webbenkät med ljudklipp och frågor om olika accenter. Vi hoppas att du vill hjälpa oss med undersökningen genom att besvara enkäten nedan. Sprid gärna länken vidare! Resultaten från undersökningen kommer att publiceras på Isofs webbplats.