Susanne Nylund Skog deltar i Café Clarin

Isofs forskare Susanne Nylund Skog berättar om sitt samarbete med Clarin kunskapscenter under seminariet Café Clarin, måndag 5 oktober.

Seminarieserien Café Clarin riktar sig framför allt till forskare och studenter, men är öppen för alla som är intresserade av att lära sig mer om forskningsinfrastrukturen CLARIN.

Under eftermiddagen ges en introduktion till infrastrukturen och hur den kan underlätta för forskare, föreläsare och studenter i deras arbete.

Susanne Nylund Skog kommer att berätta om sitt samarbete med Clarin kunskapscentrum i projektet Tilltal som handlar om hur talteknologiska metoder kan göra historiska talinspelningar mer tillgängliga för forskare.

Anmälan

Anmälan och mer information om Café Clarin (på engelska)'

Läs mer