Viktigt med flerspråkighet inom det digitala kulturarvet

Möjligheter och utmaningar kring flerspråkighet och digitalt kulturarv diskuterades flitigt under ett seminarium arrangerat av organisationen Europeana och undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Isofs Rickard Domeij var en av huvudtalarna.

Seminariet hölls i slutet av oktober i Espoo i Finland. Deltagarna var bland annat kulturarvsinstitutioner och olika experter inom flerspråkighet. Tillsammans diskuterade man möjligheter, fördelar och utmaningar med flerspråkighet inom det digitala kulturarvet.

Rickard Domeji, språkteknolog och föreståndare för Språkbanken Sam, höll en presentation om språkteknologi och flerspråkighet.