Nationella språkbanken bjuder in till höstworkshop om digital humaniora

Den 17 oktober anordnar Nationella språkbanken en heldagsworkshop i Uppsala. Dagen kommer framför allt att handla om digitalt tillgängliggörande av material för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Kort sagt om digital humaniora.

Workshopen vänder sig till alla som på något sätt använder sig av språkliga material i sin forskning och som kan dra nytta av digitala verktyg för att utforska dem. Under dagen får du bland annat ta del av hur vi arbetar för att göra text- och ljudmaterial från Institutet för språk och folkminnen digitalt tillgängliga genom olika gränssnitt och verktyg.

Du kommer även att få konkreta exempel på hur vi i samarbete med forskare från olika discipliner skapar ändamålsenliga resurser, och hur forskare inom human- och samhällsvetenskaperna använder sig av dem i sin forskning. Framför allt ser vi fram emot givande samtal om hur just du kan använda Nationella språkbankens resurser i din forskning och hur vi kan samarbeta för att göra det ännu bättre.

För den som vill avslutas dagen med mingel och förfriskningar.

Program

09.45-10.00 Fika

10.00-10.05 Välkommen

10.05-10.20 Inledning av Martin Sundin, Isofs generaldirektör

10.20-10.40 Presentation av Nationella språkbanken – Lars Borin

10.40-11.10 Tillgängliggörande av dialekt- och folkminnen i kartgränssnitt – Erik Magnusson Petzell och Lena Wenner

11.10-11.40 Automatisk transkribering av landsmålstext – Erik Magnusson Petzell

11.40-13.00 Lunch

13.00-13.30 Att hitta vägar till tal i projektet Tilltal – Rickard Domeij, Gunnar Eriksson och Susanne Nylund Skog

13.30-14.00 Edyson – ett verktyg för att skumläsa ljudfiler – Per Fallgren och Jens Edlund

14.00-14.30 Transkribering av arkivmaterial via talinmatning – Per Cullhed och Jens Edlund

14.30-14.50 Fika

14.50-15.20 Verktyg för digital humaniora på Språkbanken Text – Dana Dannélls

15.20-15.50 KB-Labb – Kungliga bibliotekets nystartade datalabb –Love Börjeson

15.50- 17.30 Slutord och mingel

Om workshopen

När: Torsdagen den 17 oktober 2019, kl. 09.45–16.00. Efterföljande mingel cirka 16-17.30.

Var: Institutet för språk och folkminnen, Von Kraemers allé 21, Uppsala

Kontakt: Vid frågor, kontakta Rickard Domeij.

Seminariet är kostnadsfritt.