Vägledning ger praktiska råd för språkbedömning vid rekrytering

Hur ska man bedöma om en person kan ”tillräckligt mycket svenska” för att ta ett jobb inom vård och omsorg? Vilka metoder finns och vilka risker och möjligheter innebär de? Hur lägger man sedan upp själva arbetet så att språkkunskaperna fortsätter att utvecklas? En ny vägledning från Språkrådet ska underlätta för kommunala politiker, förvaltningar, rekryterare och chefer.

Mörkgrönt omslag med en turkos silhuett av ett ansikte i profil, där en mängd olika bokstäver från olika alfabet kommer ur munnen.

Vägledningen Språkbedömning vid rekrytering – om språktester, andra bedömningsmodeller och språkutvecklande arbetssätt riktar sig främst till beslutsfattare, rekryterare och chefer. Den går igenom olika modeller som används i svenska kommuner och ger konkreta råd kring hur man lägger upp en språkbedömning, vare sig man beställer ett språktest, använder case-beskrivningar eller under intervjun bedömer språk som en förmåga bland andra.

Det viktigaste är att få till en bedömning som språkligt ligger nära de uppgifter som faktiskt ingår i jobbet, säger Sofia Tingsell, språkvårdare på Isofs avdelning Språkrådet. Och det kan vara väldigt svårt att skilja ut vad som är själva språkkunskaperna från annat som påverkar, som personens erfarenhet från vård eller vana vid olika intervju- och testsituationer.

Svartvit porträttbild på Sofia Tingsell

Sofia Tingsell, språkvårdare

I vägledningen beskrivs också vilka frågor en beställare av språktest bör ställa till leverantören, varför differentiering av arbetsuppgifter kan förenkla rekrytering, och hur utbildningar i sfi (svenska för invandrare) och yrkessvenska kan komplettera kompetenskrav och språkutvecklande arbete. Råden är baserade på forskning om språkinlärning och språktester, och har tagits fram genom intervjuer med praktiker. Citat från intervjuerna genomsyrar skriften, som också sammanfattar vad man ska tänka på i tydliga punktlistor och tabeller.

Beslutsfattare vill ge bra uppdrag till sina förvaltningar, men hinner inte sätta sig in i alla detaljer kring tester och andra modeller. Därför vill vi hjälpa till med tydliga råd för att ta sig an frågan på ett praktiskt, men ändå kunskapsbaserat sätt, säger Sofia Tingsell.

Hennes förhoppning är att vägledningen ska nå alla som genomför eller fattar beslut om språkbedömning vid rekrytering, så att rätt saker bedöms. Det tjänar både arbetsgivaren och den sökande på, menar hon.