Historierna bakom jämtländska ortnamn i ny bok

Nu släpps namnforskaren Josefin Devines bok Bebyggelsenamnen i Bergs kommun som behandlar ortnamn i Hackås och Ovikens socknar. Boken presenteras vid en föreläsning på Orrgården den 2 juli.

Bokomslag.

Vilka bynamn är de äldsta i bygden? Vad kan ortnamnen i Hackås och Oviken berätta om områdets gradvisa kolonisering, eller för den delen om äldre uppfattningar om landskapsgränser eller väderstreck? Boken behandlar bebyggelsenamnen i två socknar i Bergs kommun. Utöver enskilda namnartiklar ingår också kommentarer kring fäbodnamnen i respektive socken, och särskilda fördjupningar om ofta förekommande ortnamnselement som -sta, -gården och -åsen.

Josefin Devine på Institutet för språk och folkminnen (Isof) är fil.dr i nordiska språk och namnforskare specialiserad på ortnamn. Hon doktorerade på Umeå universitet med en avhandling om ortnamnen i Oviken och Hackås, och genomförde fältstudier i båda socknarna under flera år. Resultatet av projektet ges nu ut i en ny bok i Isofs serie Sveriges ortnamn.

Boksläpp och föreläsning på Orrgården 2 juli

Den 2 juli kommer Josefin Devine presentera boken och berätta om Ortnamnsarkivets historiska upptecknarverksamhet och hur hon kunnat övergå till en del mer moderna metoder i sitt arbete. Det blir även exempel från hennes avhandling.

Boksläpp och föreläsning om historiska ortsnamn i Oviken och Hackås Länk till annan webbplats.