Utökad namnlista ger fler namnsdagar

Vad är den utökade namnlistan och hur kan den användas? Katharina Leibring vid Isofs avdelning för arkiv och forskning i Uppsala berättar mer.

Porträtt Katharina Leibring

Katharina Leibring. Foto: Isof

Många personer tycker om att fira namnsdagar i Sverige. Sedan länge har vi haft möjlighet att göra olika almanackor med olika namnförteckningar, vad vi kallar namnlängder. Den namnlängd som används i de flesta kalendrar är den som  Namnlängdskommittén ansvarar för. Den är en blandning av dagar med ett eller två namn. I den ryms nu cirka 730 olika namn.

Det finns idag över 200 000 olika förnamnsformer i Sverige, om alla olika stavningar räknas separat, och alla namn ryms därför inte i en almanacka. Väldigt många namn är dock besläktade med något annat namn, och därför har Namnlängdskommittén sammanställt en utökad namnlista. I den finns många namn som är besläktade med de namn som finns i den vanliga namnlängden i almanackan. Ett exempel är Anna, den 9/12. Språkliga släktingar till Anna är Annie, Annikki, Ann och Anne och flera andra namn som kan firas på Anna-dagen. De hittas i den utökade namnlistan. Sedan många år har Svenska Akademien publicerat denna lista på sin webbplats och även låtit trycka den i sina almanackor och kalendrar.

Nu har Isof fått möjlighet att publicera den utökade namnlistan i almanackan på vår webbplats. Där kan man alltså se vilka namn, förutom de namn som ingår i namnlängden, som har namnsdag och kan fira på den här dagen. Den här utökade namnlistan kommer att utvecklas ytterligare så att ännu fler kan fira namnsdag. Och hittar man ändå inte sitt namn kan man fira den första januari, som är allmän namnsdag.