Grattis på första namnsdagen, Cornelia!

Den 3 december finns Cornelia för första gången med som namnsdag i almanackan. Cornelia är ett av de sju nya namn som från och med i år läggs till i namnlängden.

Kalenderblad för den 3 december, det står Lydia i ena hörnet.

Från och med år 2022 finns förnamnet Cornelia med i namnlängden. Namnet är placerat i namnlängden den 3 december tillsammans med Lydia. Cornelia eller Kornelia är ett latinskt kvinnonamn som härstammar från det romerska släktnamnet Cornelius. Det är bildat av ordet cornu som betyder horn.

År 2021 fanns 6 269 kvinnor i Sverige med Cornelia som tilltalsnamn och totalt 10 225 kvinnor med Cornelia som förnamn. Totalt har 534 kvinnor Kornelia med ”K” som förnamn (källa: SCB:s Namnsök).

År 2020 beslutade Namnlängdskommittén att revidera de principer som följs i den namnlängd som kommittén ansvarar för. Samtidigt togs beslut om att införa sju nya namn i namnlängden från år 2022. Enligt de nya principerna ska även tidigare smekformer som många i dag har som officiellt namn också kunna föras in i namnlängden.

Namnlängden är tänkt att fungera på lång sikt och bara mindre tillägg kommer att göras. För att ett namn ska föras in på en viss dag ska det ha någon form av kulturhistoriskt eller språkligt samband med det namn som redan firas på den dagen.

Nya namn i almanackan

Sammanlagt införs från och med 2022 sju nya namn i namnlängden:

Henry 19 januari

Maja 28 februari

Regina 12 mars,

Noa(h) 31 mars

Olle 29 juli

Tim 2 november

Cornelia 3 december