Grattis på första namnsdagen, Tim!

Den 2 november finns Tim för första gången med som namnsdag i almanackan. Tim är ett av de sju nya namn som från och med i år läggs till i namnlängden.

Blad från 2 november i almanackan.

Från och med år 2022 finns förnamnet Tim med i namnlängden. Namnet är placerat i namnlängden den 2 november tillsammans med Tobias. Tim är nu en populär kortform av Timothy (från Timotheus). Namnen Timotheus och Tobias förekommer båda i Bibeln och anspelar på Guds godhet.

År 2021 fanns 8 702 personer i Sverige med Tim som tilltalsnamn och totalt 10 787 personer med Tim som förnamn (källa: SCB:s Namnsök). 19 personer har Tim som efternamn.

År 2020 beslutade Namnlängdskommittén att revidera de principer som följs i den namnlängd som kommittén ansvarar för. Samtidigt togs beslut om att införa sju nya namn i namnlängden från år 2022. Enligt de nya principerna ska även tidigare smekformer som många i dag har som officiellt namn också kunna föras in i namnlängden.

Namnlängden är tänkt att fungera på lång sikt och bara mindre tillägg kommer att göras. För att ett namn ska föras in på en viss dag ska det ha någon form av kulturhistoriskt eller språkligt samband med det namn som redan firas på den dagen.

Nya namn i almanackan

Sammanlagt införs från och med 2022 sju nya namn i namnlängden:

Henry 19 januari

Maja 28 februari

Regina 12 mars,

Noa(h) 31 mars

Olle 29 juli

Tim 2 november

Cornelia 3 december