Vad får du heta? Personnamnslagen i teori och praktik

Institutet för språk och folkminnen (Isof) och Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, bjuder härmed in till ett heldagssymposium om personnamnslagen 2016 i språklig och juridisk belysning torsdagen den 10 november 2022. Vid symposiet kan man ta del av föredrag av inbjudna föredragshållare.

Den nuvarande personnamnslagen har varit i bruk i sex år och frågan är hur lagen har fungerat hittills, och i vilken utsträckning lagen har påverkat svenskt personnamnsskick ur såväl språklig som juridisk synvinkel. Symposiets syfte är att ge en allsidig bild av hur personnamnslagen framför allt fungerar praktiskt men även att diskutera den teoretiska grunden.

Symposiet består av sex föredrag om 30–40 minuter inklusive frågestund. Symposiet öppnas av Martin Sundin, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen och Marco Bianchi, prefekt vid nordiska språk, Uppsala universitet. Som moderator fungerar Annette Torensjö, avdelningschef vid Institutet för språk och folkminnen.

Symposiet kommer att hållas vid Campus Blåsenhus i Uppsala den 10 november kl. 09.30-17.00.

Välkomna!