Grattis på första namnsdagen, Olle!

Den 29 juli finns Olle för första gången med som namnsdag i almanackan. Olle är ett av de sju nya namn som från och med i år läggs till i namnlängden.

Bild på 29 juli i almanackan, Olof och Olle har namnsdag

Från och mer år 2022 finns förnamnet Olle med i namnlängden. Namnet är placerat i namnlängden den 29 juli tillsammans med Olof. Olle är från början en smekform till Olof men används alltmera som officiellt förnamn.

Olof är en svensk variant av Olav, och har i alla tider varit ett vanligt mansnamn i Sverige. Namnet finns i både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan den 29 juli, till minne av den norske kungen Olav Haraldsson (död 1030). Denne helgonförklarades och blev under namnet Olav den helige medeltidens mest populära helgon i Norden. Olofsmässan (Olsmässan) har varit en viktig märkesdag i folktraditionen, något du kan läsa mer om på sidan Olofsdagen.

År 2020 beslutade Namnlängdskommittén att revidera de principer som följs i den namnlängd som kommittén ansvarar för. Samtidigt togs beslut om att införa sju nya namn i namnlängden från år 2022. Enligt de nya principerna ska även tidigare smekformer som många i dag har som officiellt namn också kunna föras in i namnlängden, och förutom Olle finns nu även den ursprungliga smekformen Maja i namnlängden.

Namnlängden är tänkt att fungera på lång sikt och bara mindre tillägg kommer att göras. För att ett namn ska föras in på en viss dag ska det ha någon form av kulturhistoriskt eller språkligt samband med det namn som redan firas på den dagen.

Nya namn i almanackan

Sammanlagt införs från och med 2022 sju nya namn i namnlängden:

Henry 19 januari

Maja 28 februari

Regina 12 mars,

Noa(h) 31 mars

Olle 29 juli

Tim 2 november

Cornelia 3 december