Vad är toxiskt språk och hur bemöter man det?

Det nya numret av tidningen Klarspråk handlar om det hårdare samtalsklimatet. Det hatiska, giftiga och toxiska språket sprider sig allt mer.

Omslag.

Klarspråk nummer 1/2023.

Akademiledamoten och filosofiprofessorn Åsa Wikforss beskriver hur språket kan ses som ett gift och hur det infekterar såväl det offentliga samtalet som vårt tänkande. Vi har alla ett ansvar för att motverka detta, skriver hon.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har undersökt hur utbrett det toxiska språket är i svenska sociala medier. Forskaren Lisa Kaati redogör för resultatet. Värst är, föga förvånande, språket på Flashback.

Folkhälsomyndigheten har under pandemin fått ta emot många upprörda mejl och telefonsamtal. Deras svarstjänst ger de bästa tipsen för hur man hanterar hatiska synpunkter. Även psykoterapeuten Jakob Carlander ger goda råd om att bemöta rättshaveristiskt beteende.

När Språkrådet publicerar den årliga nyordslistan diskuteras ibland huruvida laddade ord bör tas med eller inte. Nyordsredaktören Ola Karlsson berättar hur de tankarna går.

Läs det nya numret av Klarspråk!