Är det ni som vinner Klarspråkskristallen i år?

Temat för årets Klarspråkskristall är ”klarspråk i ett mångspråkigt Sverige”.

Pris i glas.

Vem vinner Klarspråkskristallen i år?

Arbetar ni med klarspråk på din arbetsplats? Kommunicerar ni på fler språk än bara svenska? Har ni rutiner som gör att arbetet fungerar bra? Tror ni att ert sätt att arbeta skulle kunna inspirera andra? Då har ni chansen att vinna Klarspråkskristallen – priset för ett klart och begripligt offentligt språk.

Språkrådet delar ut Klarspråkskristallen varje år till en myndighet, en kommun, en region eller annat offentligt organ. Priset är en belöning för goda resultat i arbetet för begripliga texter och en uppmuntran till fortsatt klarspråksarbete.

Årets tema

Årets tema är ”klarspråk i ett mångspråkigt Sverige”. Vi vet att många arbetar med kommunikation på flera språk. Det syntes till exempel tydligt under pandemin och i samband med valet. Hur har ni fått in klarspråkstänket i detta arbete? Berätta för oss genom att nominera ert arbete till Klarspråkskristallen.

Nominera

Vi ser fram emot ert bidrag senast måndagen den 13 februari. Blankett och mer information finns på isof.se/kristallen.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter med Marianne Ek, Louise Törnqvist, Lisen Almgren och Päivi Korhonen Carlberg från Arbetsförmedlingen.

Klarspråkskristallen 2022 tilldelades Arbetsförmedlingen, för ett föredömligt och genomgripande klarspråksarbete som andra kan inspireras av. Priset delades ut på Språkrådsdagen. Här syns kulturminister Jeanette Gustafsdotter med Marianne Ek, Louise Törnqvist, Lisen Almgren och Päivi Korhonen Carlberg från Arbetsförmedlingen.

Kontakt

E-post: klarsprak@isof.se