Hur tänker en språkvårdare? Nytt nummer av Klarspråk!

I årets sista nummer av tidningen Klarspråk får du veta mer om hur språkvårdare tänker när det uppstår språkriktighetsproblem. Maria Bylin förklarar vilka frågor man ställer sig och hur man resonerar.

Omslag Klarspråk 2022/4

Klarspråk nr 4/2022.

Men varför behövs språkvård och normering? Den frågan svarar professor Björn Melander på. Och vad händer om skribenter inte följer normen? Det vet Anna Heuman. Hon har nyss skrivit en avhandling om språkliga diskussioner i sociala medier.

Det som ger upphov till allra mest irritation brukar vara särskrivningar. Lisa Loenheim förklarar varför de är så känsliga – och så svåra att få och ge hjälp med. En annan vanlig språkfundering är hur man ska benämna grupper på människor. Lena Lind Palicki ger råd om hur man kan tänka där.

Läs det nya numret av Klarspråk