Samarbete löser allt!

Det nya numret av Klarspråk handlar om samarbete. När vi arbetar tillsammans blir allt mycket bättre och går smidigare. Det gäller på de flesta områden, inklusive begriplig kommunikation.

Omslag Klarspråk 1/2022.

Sedan i höstas samarbetar klarspråksansvariga som nyligen börjar sitt arbete med mer erfarna klarspråksveteraner i Språkrådets mentorsprogram. Vi frågade några av dem hur det går och fick idel glada tillrop. Kanske blir du också inspirerad att vara med?

Ingrid Herbert, som är klarspråkskommunikatör på Sida, ger oss sina bästa tips för hur man kan samarbeta om bättre texter. Man kan till exempel skriva tillsammans i skrivarstugor eller gå med i en förening. Ett annat effektivt arbetssätt är att bilda en termgrupp. Åsa Holmér och Karin Webjörn beskriver hur den nyinrättade Hållbarhetstermgruppen tar fram rekommendationer för termer och begrepp inom det högaktuella ämnesområdet hållbar utveckling.

Inom EU behöver texter översättas till alla de officiella EU-språken. Det kräver mycket samarbete mellan EU:s institutioner och de svenska myndigheterna. Om detta berättar Lena Olofsson-Piras som är språklig handläggare på EU-kommissionens svenska språkavdelning.

Läs det nya numret av Klarspråk