Visst hör fackspråk och klarspråk ihop!

I det nya numret av Klarspråk tar vi oss en titt på termer och fackspråk. Bland annat avlivar vi myten om att termer inte hör hemma i klarspråk.

Klarspråk 1/2021.

Hur gör terminologer när de arbetar fram nya termer tillsammans med experter på olika fackområden? Alma Soltancharkari Hjertén från Socialstyrelsen berättar om terminologiarbete och om hur det kan gå till när flera myndigheter ska synka sitt språkbruk.

Emil Molander från Umeå universitet skriver om svårigheten att lära sig ett fackspråk på ett annat språk än sitt förstaspråk. En av utmaningarna är att skilja facktermer från allmänspråk, och även informella uttryck är svåra att få grepp om.

Signalord som psykisk ohälsa och klimatet kan vara effektiva för att uppmärksamma en företeelse och skapa samhörighet, men de är ofta luddiga och svåra att definiera, skriver Karin Webjörn.

Marko Marjomaa från det samiska språksekretariatet Sámi Giellagáldu berättar om hur det går till att utarbeta termer på de samiska språken.

Till sist tipsar vi om att det nu går att ta del av föredragen och samtalen från den nordiska klarspråkskonferensen Klarspråk 2020. Du kan också lyssna på ett poddavsnitt om humor i myndighetskommunikation.

Läs nummer 1/2021 av Klarspråk