Det gröna kulturarvet - En kunskapskälla om naturens roll i dåtid, samtid och framtid

Till Världsmiljödagen den 5 juni presenterar Isof webbutställningen Det gröna kulturarvet. Där visar Isof sin språkliga och kulturella verksamhet på tema natur, djur och hållbarhet. Med olika infallsvinklar och ur språk- och kulturvetenskapliga perspektiv illustreras det gröna kulturarvets roll i olika tider.

Kunskapsstoffet är hämtat både ur arkivens äldre samlingar och ur pågående arbeten inom Isofs verksamhetsområden namn, dialekter, folkminnen, språkterminologi, nationella minoritetsspråk och teckenspråk. De många perspektiven av människans förhållande till natur, djur och hållbarhet bildar det vi här kallar det gröna kulturarvet.

Naturens och djurens betydelser för människor liksom betydelsen av hållbarhet knyter även an till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet Länk till annan webbplats..

Genom språkrådgivning och arkivtjänster presenteras kunskap och arkivsamlingar som låter besökaren ta del av de senaste rönen liksom av mer än hundra år gamla arkivhandlingar i Folke, Matkult, Sägenkartan och tematiserade webbutställningar.

Det känns fint att så många delar av Isofs verksamhet visas tillsammans på detta sätt och samtidigt är det bara ett axplock av den större helhet som är vårt verksamhetsområde, säger forskningsarkivarie Marlene Hugoson, initiativtagare till utställningen.

Utställningen kommer att fortsätta byggas på. Besök den gärna snart igen!