13 nya på förteckningen över Sveriges kulturarv

Den 30 maj utökas Sveriges förteckning över immateriella kulturarv med 13 nya. Kallbadskulturen, annandagsbandy och schablonmåleri är några av tillskotten.

De nya kulturarven skrivs in efter att ha lämnats som förslag från allmänheten och bearbetats av Isof.

Om immateriella kulturarv

Immateriella kulturarv handlar om traditioner, sedvänjor, färdigheter, uttryck, och kunskaper som förs vidare genom människor. Syftet med förteckningen är att lyfta fram de delar av vårt kulturarv som inte går att ta på och att synliggöra praktiskt kunnande och skapande.