Jubileumsutställning om Göteborg

Under 2023 firar Göteborg 400 år och det uppmärksammar vi på Isof med webbutställningen Göteborgsröster i arkivet. Här kan du ta del av arkivmaterial och lära dig mer om dialekter, namn och folkminnen i Göteborg.

Den 400-årsjubilerande staden Göteborg står i centrum för en ny webbutställning på isof.se.

Göteborgarnas röster

Lagom till att Göteborgs officiella jubileumsfirande drar igång den 2 juni, presenterar Isof en digital jubileumsutställning på isof.se: Göteborgsröster i arkivet.

Utställningen tar avstamp i Göteborgarkivets omfattande samlingar inom dialekter, namn och folkminnen. Rösterna från arkivet är den röda tråden genom utställningen. Genom de personliga berättelserna får vi inblickar i göteborgarnas liv och leverne, men också i stadens utveckling från mitten av 1800-talet fram till i dag. Här finns till exempel C.J som minns hur det var att jobba som renhållningsarbetare i Göteborg i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, Kerstin som skildrar livet i staden under andra världskriget och Alice som berättar om hur det var att fira studenten under pandemiåret 2020.

Angered, Stora Pölsan, Trasiga grinden och Glenn

Under rubriken ”Namn i staden” kan du läsa om ortnamnen i Göteborg – både de officiella på kartan och de inofficiella i folkmun. På en interaktiv karta kan du klicka dig runt i Göteborg och lära dig mer om namnen på platser och områden. Även göteborgska personnamn uppmärksammas. Varför förknippas namnen Kal och Ada med Göteborg och heter verkligen alla Glenn? Vi tittar också närmare på göteborgska öknamn och smeknamn som förekommer i våra arkiv.

Förstår du göteborgskan?

skärmbild från utställningen

Besök webbutställningen på isof.se/goteborg400.

När och var föddes dagens göteborgska? Vad kännetecknar dialekten och vilka ord och uttryck används? Hur låter göteborgskan i dag, och hur lät den för 50 år sedan? Dialekten i Göteborg har fått ett eget avsnitt i webbutställningen. Här kan du läsa om hur göteborgskan har utvecklats sedan 1800-talet, lyssna på dialektinspelningar, fördjupa dig i göteborgska dialektord och testa din göteborgska i ett klurigt kviss.

Toner och talesätt

I avsnittet ”Toner i Göteborg” står stadens folkliga sång och musik i centrum. Här kan du läsa om folkliga visor från stan och lyssna på några vardagsmusikanter som sjunger, bland dem en syskonskara från Pölgatan i Majorna.

I Göteborgsarkivets samlingar finns också många ordspråk, ordstäv, talesätt och gåtor. På sidorna ”Från mun till mun” kan du lära dig mer om ordspråk, ordstäv och talesätt med flera exempel från Göteborgsområdet. Du kan också läsa gåtor som samlades in år 1918 av barnen i klass 3 och 4 vid Åkereds folkskola i Västra Frölunda. Gåtorna sammanställdes i en bok som förvaras i Isofs arkiv i Göteborg, och till jubileumsutställningen har vi digitaliserat hela boken så du kan läsa den i sin helhet.