Om svenska, på engelska

Oxford Research Encyclopedia of Linguistics, en digital encyklopedi inom lingvistik, frontar just nu artikeln Swedish, skriven av Erik Petzell, forskningsarkivarie på Isof.

Vad handlar artikeln Swedish om?

Handskrift på pergament

Handskrift med översättningar av Bibeln skriven på pergament 1526 i Vadstena. Foto: Kungliga biblioteket.

Artikeln ger en översikt över det svenska språket, dess struktur, status och historia. Den riktar sig till språkintresserade i världen som vill få allt man kan behöva veta om svenskan samlat på ett ställe.

Varför är en artikel om svenska intressant i England?

Kanske har det att göra med mitt sätt att använda primärkällor för historiska exempel. Jag har själv transkriberat delar av äldre handskrifter, och sedan länkat till själva handskrifterna på Kungliga Biblioteket. Det är en bild av en sådan handskriftssida som syns på Oxford Research Encyclopedia of Linguistics hemsida.