Berättelser om liv, migration, religion och språk

Hur är det att lämna sitt hem bakom sig och tvingas skapa ett nytt liv? I den nya boken Destination Göteborg står ett antal göteborgares berättelser i fokus.

Bokomslag med texten Destination Göteborg.

Boken Destination Göteborg innehåller intervjuer med människor som börjat ett nytt liv i Göteborg.

Att fly sitt land och möta ett nytt språk, nya traditioner och nya sociala strukturer är en erfarenhet som präglar många svenskars liv. Boken Destination Göteborg – Berättelser om liv, migration, religion och språk innehåller intervjuer med människor som börjat ett nytt liv i Göteborg.

Även om berättelserna utspelar sig i specifik göteborgsk miljö lyfter de allmängiltiga frågor, framförallt upplevelsen av att lämna sitt hem bakom sig och att tvingas skapa sig ett nytt liv. De intervjuades röster visar på olika aspekter av migration men sammantaget ger de en bild av de komplexa frågor som individen ställs inför när man tvingats lämna allt välbekant och finna sig tillrätta i ett helt nytt sammanhang.

Boken är ett resultat av projektet Nya göteborgare – liv, minnen, berättelser och språk var syfte har varit att genom intervjuer dokumentera, bevara, tillgängliggöra och sprida kunskaper om erfarenheter och minnen från de som i boken kallas nya göteborgare.

Läs mer om flyttar till, från och inom Sverige!

I rörelse är en kunskapsbank om flyttar till, från och inom Sverige där den enskilda människan och dennes berättelse står i centrum. Utifrån en interaktiv karta kan du läsa berättelserna och se rörelserna. Du kan också läsa på mer om migration och större migrationer, och om hur språk, namn och traditioner rör sig i takt med våra flyttar