Fäbodbruk nomineras till Unescolista

Regeringen har beslutat att nominera fäbodkulturen till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Nomineringen görs tillsammans med Norge, och blir Sveriges andra nominering till listan.

Kvinna på fyrhjuling framför fäbod.

Fäbodbruk fanns redan under tidig medeltid och fortfarande i dag finns flera levande fäbodar i landet.

Tanken med Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv (the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) är bland annat att synliggöra mångfalden av immateriella kulturarv från världens alla delar och att öka medvetenheten om dess betydelse. Regeringen beslutade på torsdagen att nominera fäbodbruk till listan tillsammans med Norge.

”Jag är mycket glad för att regeringen nu valt att nominera fäbodbruket till Unescos representativa lista. Fädbodkulturen är en levande tradition med stor historisk och kulturell betydelse för vårt samhälle”, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin.

Det blir andra gången som Sverige lämnar in en nominering till den representativa listan. År 2020 gjordes en gemensam nordisk nominering av klinkbåtstraditionen, och året därpå skrevs den in på listan.

Nomineringen av fäbodbruk har utvecklats av Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk och Norsk Seterkultur i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

”Alla de som kämpat för fäbodbruket i decennier kan i dag sträcka lite extra på sig. Dagens regeringsbeslut är ett stort steg mot att en viktig del av den svenska kulturhistorien inte försvinner” säger Gut Peter Helander som är ordförande för Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk.

Fäbodbruk har funnits med på Sveriges nationella förteckning sedan 2015. Det innefattar djurhållning och mjölkproduktion i utmarker, men även kunskaper om djur och natur, bebyggelse, mat, berättelser, seder och bruk, redskap och musik.

”Det känns väldigt roligt att fäbodbruket nomineras. Det är ett mångsidigt kulturarv som kan bidra till hållbar utveckling. Att vi har samarbetat med Norge visar också hur immateriella kulturarv når över nationsgränser.”, säger Maria Nyström som är senior rådgivare och ansvarig för Isofs arbete med Unescokonventionen.

Först i december 2024 fattar Unesco beslut om vilka internationella nomineringar som slutligen antas till den representativa listan. Isof ansvarar för arbetet med konventionen i Sverige i samarbete med bland annat utövare, ideella organisationer och kulturarvsinstitutioner.

Kvinna sitter på farstutrapp till fäbod och rör i gryta.

”Mesostgrytan kallnar. Nybons Mor i Åsmundshyttan N:r 8 fäbod 1930”. Foto: William Eriksson (Isof, ULMA 34715).

Läs mer på Levande kulturarv!

Levande kulturarv logga

Webbplatsen levandekulturarv.se Länk till annan webbplats. är Sveriges nya webbplats om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Här hittar du Sveriges nationella förteckning och information om Unescos konvention och det svenska konventionsarbetet. Du hittar också tips och inspiration runt hur vi kan främja och föra vidare det immateriella kulturarvet.