Ny webbplats för levande kulturarv

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet fyller 20 år – och får en ny webbplats i Sverige!

Nu lanserar vi en ny webbplats om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet – Levande kulturarv.

"Levande kulturarv är en plats som är till för alla som engagerar sig i det immateriella kulturarvet. Vi hoppas kunna sprida kunskap och inspiration", säger Maria Nyström som är senior rådgivare och ansvarig för arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Del av 20-årsjubileum

År 2023 firar Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 20 år. I Sverige kommer 20-årsjubileet kommer att uppmärksammas genom olika former av evenemang och initiativ.

”Det här tycker vi är ett särskilt bra tillfälle att lyfta fram mångfalden av immateriella kulturarv och utövare som finns i Sverige i dag! Den nya webbplatsen är en del av firandet, och vi ser fram emot att annonsera fler spännande evenemang här under året”, säger Maria Nyström.

Information och inspiration

levandekulturarv.se Länk till annan webbplats. hittar du Sveriges nationella förteckning (tidigare Levande traditioner) och massa information om immateriella kulturarv, Unescos konvention och det svenska konventionsarbetet.

Du hittar också tips och inspiration runt hur man kan arbeta för att främja och föra vidare det immateriella kulturarvet. Webbplatsen drivs gemensamt av de myndigheter som ansvarar för det svenska konventionsarbetet.

Vad tycker du om nya webbplatsen? Har du några tips om hur vi kan göra den bättre? Hör gärna av dig på levandekulturarv@isof.se.

Skärmklipp från webbplatsen levandekulturarv.se.

Unescos konvention om det immateriella kulturarvet

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet antogs 2003 och ratificerades av Sverige 2011. Den syftar till att trygga och öka kunskapen om uttryck, kunskaper, färdigheter och traditioner världen över. Isof ansvarar för arbetet med konventionen i Sverige i samarbete med bland annat utövare, ideella organisationer och kulturarvsinstitutioner.