Lena Lind Palicki ny avdelningschef för Språkrådet

I augusti 2023 börjar Lena Lind Palicki sin nya tjänst som avdelningschef för Språkrådet vid Isof. Hon kommer närmast från Stockholms universitet.

Lena Lind Palicki.

Lena Lind Palicki. Foto: Kajsa Göransson.

Det känns spännande och roligt! Om man som jag framför allt är intresserad av språket i samhället och språkpolitik så är Språkrådet det bästa stället att arbeta på, säger hon.

Lena Lind Palicki är språkvetare, och från början utbildad språkkonsult. Hon har disputerat i svenska på en avhandling om myndighetsspråk och har därefter forskat och undervisat på flera lärosäten. För närvarande är hon lektor och enhetschef för Svenska och nordiska språk på Stockholms universitet. Lena har även ett förflutet som språkvårdare på Språkrådet.

Det blir ett kärt återseende av många fina kollegor, samtidigt som jag är nyfiken på vad som har hänt under de fem år som gått sedan jag arbetade där sist.

Det hon ser som centralt för den svenska språkpolitiken är en ständigt aktuell övergripande fråga.

Hur får vi ett så demokratiskt språksamhälle som möjligt, där så många som möjligt kan delta på så lika villkor som möjligt? Det handlar alltså om att arbeta för den typ av språkvård och språkpolitik som gynnar flest. Men en av de mest brännande frågorna nu är hur vi ska se på svenskans ställning i relation till alla olika språk i Sverige. Vi lever i ett minst sagt flerspråkigt samhälle, och frågan om hur flerspråkigheten bäst tas tillvara hos både samhället och individen är högaktuell.

Isofs generaldirektör Martin Sundin ser fram emot att det blir Lena Lind Palicki som axlar rollen som ny avdelningschef.

Jag är mycket glad att vi kunnat rekrytera Lena Lind Palicki som chef för vår avdelning Språkrådet, säger Martin Sundin. Språkrådet har en central roll för den offentliga svenskan och för språkpolitiken i Sverige. Lenas djupa kunskaper och gedigna erfarenhet ger henne de bästa förutsättningar att ta sig an det här ledaruppdraget.