Martin Sundin har fått förlängt förordnande som chef för Isof

I april 2017 tillträdde Martin Sundin som generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen (Isof). Nu har regeringen beslutat att förlänga förordnandet i ytterligare tre år.

Isofs generaldirektör Martin Sundin.

Generaldirektör Martin Sundin i Isofs arkiv.

Det känns väldigt roligt att få detta förtroende. Svenskans och övriga språks ställning i vårt samhälle är frågor som är mer uppmärksammade nu än kanske någonsin tidigare. Det gör vår roll som Sveriges språkmyndighet allt viktigare och tillsammans med vårt uppdrag som kulturarvsmyndighet fyller vi en unik roll för att öka förståelsen för språk och kultur i vårt land, säger Martin Sundin.

Beslutet fattades av regeringen den 9 februari 2023. Det nya förordnandet sträcker sig till och med mars 2026.