Heldagssymposium om gränser

Den 8 februari 2023 anordnar Institutet för språk och folkminnen i Göteborg ett tvärvetenskapligt heldagssymposium med temat Gränser. Forskare från olika discipliner berättar hur just de arbetar med gränser.

Symposiet äger rum onsdagen den 8 februari 2023 i Göteborg.