Läs Isofs årsredovisning för 2021

Nu har Isof lämnat in sin årsredovisning för 2021 till regeringen, men alla som vill kan läsa den här på webben.

I Isofs årsredovisning för 2021 får du veta vad vi åstadkommit under det gångna året. Du får även en bra bild av myndighetens uppdrag och verksamhet i stort.

År 2021 var ett händelserikt år för Isof. I sitt förord till årsredovisningen skriver generaldirektör Martin Sundin: Mycket har varit annorlunda och ovant de senaste två åren. Vi har på kort tid behövt hitta nya sätt att arbeta, umgås och anpassa oss till att planer snabbt kan behöva ändras som en följd av hur ett oberäkneligt virus sprids. Det som inte har ändrats är det stora intresse som finns för att veta mer om språk, dialekter, namn, vardagsliv och traditioner i dag och genom historien.

Omslag för Isofs årsredovisning 2021. Vit pratbubbla mot grön botten.

Förutom löpande verksamhet, stöd och rådgivning är ett litet axplock av allt som gjorts under året att vi lanserat nya isof.se, kunskapsbanken I rörelse har sett dagens ljus, likaså arkivtjänsten Folke. Isof har lämnat in ett fördjupat handlingsprogram för att bevara och revitalisera de nationella minoritetsspråken Pdf, 841.9 kB., gett ut publikationer om nötkreatur ur många olika aspekter, om hur man underlättar språkinlärning på arbetsplatsen och om namn och varumärken. Vi har arbetat med Unescos konvention om tryggandet av de immateriella kulturarvet, publicerat en digital demokratikalender, Isofs avdelning i Götebort har flyttat till nya lokaler, vi har satsat på grönare e-kommunikation i vårt miljöarbete, startat en arbetsgrupp om termer på hållbarhetsområdet, och mycket annat.

Årsredovisningen är indelad i två delar: Resultat­redovisning och Finansiell redovisning. Resultatdelen handlar om Isofs organisation och verksamhet, hur väl Isof uppnått de sex verksamhetsmålen samt rapportering av de särskilda uppdrag Isof haft under året. Den finansiella delen innehåller bland annat resultaträkning, balansräkning och anslags­redovisning.