Isof skriver under för en stark demokrati

Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati vill Isof markera vikten av att värna och stärka ett demokratiskt samhälle. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år.

Vinjett för regeringsuppdraget Demokratin 100 år.

Under 2021 har Isof och flera andra myndigheter genom regeringssatsningen Demokratin 100 år fått i uppdrag att genomföra aktiviteter och insatser för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden. Den 22 december undertecknade Isofs generaldirektör Martin Sundin Deklaration för en stark demokrati.

Isofs generaldirektör Martin Sundin skriver under deklaration för en stark demokrati.

Isofs generaldirektör Martin Sundin skriver under Deklaration för en stark demokrati.

Jag är väldigt glad att vi har fått ett särskilt uppdrag från regeringen att under detta jubileumsår uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden. Alla människors rätt till språk och att få utöva sin kultur är grundläggande delar av ett demokratiskt samhälle. Det är också grunden för Isofs verksamhet. Som myndighet är vi alltid en del i att demokratiskt fattade beslut förverkligas, men stärkandet av demokratin sker också genom de beslut och vägval vi varje dag gör som organisation och enskilda individer. Därför känns det självklart att skriva under deklarationen för en stark demokrati, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin.

Genom att underteckna deklarationen tar Isof ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
• bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Våra åtaganden

I deklarationen har vi även definierat våra åtaganden, det vill säga konkreta aktiviteter med syfte att bidra till en stark demokrati. Isof har valt att särskilt uppmärksamma rätten till språk och kultur, som är grundstenar i vårt arbete med att samla in, bygga upp och sprida kunskap om språk och kultur i sverige. Här är några av aktiviteterna som pågått under 2021:

Isof kommer under 2022 att fortsätta arbeta med insatser för att stärka demokratin.

Om Demokratin 100 år

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Regeringen har därför gett i uppdrag åt kommittén Demokratin 100 år att utveckla och stärka demokratin på både kort och lång sikt genom att öka delaktigheten, förankringen och motståndskraften i demokratin. Insatserna samlas på kommitténs webbplats Vår demokrati Länk till annan webbplats..

I Demokratin 100 år ingår bland annat kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer, näringsliv, skolväsendet och andra aktörer som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren. Förutom Isof har flera hundra aktörer skrivit under deklarationen för en stark demokrati Länk till annan webbplats..