Populära djurböcker åter i lager

Nu finns böckerna Nötkreatur i Sverige och Geten i Sverige i ny tryckning på Isof. Boken om nötkreatur går även att läsa kostnadsfritt i digital form.

Efter att omgående ha sålt slut finns nu de båda böckerna Nötkreatur i Sverige och Geten i Sverige åter att beställa på Isof.se. Boken Nötkreatur i Sverige finns också att läsa som pdf.

Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv gavs ut år 2017 och Nötkreatur i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv år 2021. I böckerna ger flera forskare olika perspektiv på djurens betydelse och villkor i Sverige genom tiderna. Båda böckerna bygger på symposium som arrangerades i samarbete mellan Isof, Husdjurs- och sällskapsdjursseminariet vid Uppsala universitet och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Läs och beställ