Pristagare, fint och fult språk på Språkrådsdagen 2021

För första gången arrangerades Språkrådsdagen digitalt. Föredrag om synen på importord, om aktivistiska språkpoliser och om radiolyssnares åsikter om språket varvades med dubbla prisutdelningar av Klarspråkskristallen, Minoritetsspråkspriset och Erik Wellanders pris.

Årets upplaga av konferensen Språkrådsdagen hade temat ”Fint och fult – attityder till språk”. Närmare 200 personer hade kopplat upp sig för att lyssna på föreläsare och panelsamtal och delta i digitala fikamingel med de olika föreläsarna.

Sveriges kultur- och demokratiminister Amanda Lind deltog för att dela ut språkpriserna Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset, både för 2021 och för 2020 då Språkrådsdagen med kort varsel ställdes in på grund av pandemin.

Föreläsningsläge Zoom.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind delade ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset. Teckenspråkstolk: Jonas Seger.

Klarspråkskristallen till Skatteverket

Varje år delar Isofs avdelning Språkrådet ut Klarspråkskristallen till en myndighet, region eller kommun. Priset uppmärksammar goda resultat i arbetet för klara och begripliga texter och ska uppmuntra till fortsatta språkvårdsinsatser.

Årets vinnare är Skatteverket. Myndigheten tilldelas Klarspråkskristallen 2021 ”för ett gediget och systematiskt klarspråksarbete som fungerar även i kristider”.

Juryn skriver vidare: ”Tack vare ett gott internt samarbete har Skatteverket snabbt kunnat ta fram ny information och nya tjänster under coronapandemin. Arbetet har letts av en grupp klarspråksexperter som haft tät dialog med sakkunniga. Skatteverket har också involverat användarna i utvecklingen av nya tjänster”.

Två personer i Zoombild.

Skatteverket vann Klarspråkskristallen 2021. Camilla Lindholm tog emot utmärkelsen. Moderator Lena Lind Palicki håller i diplomet.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind delade även ut förra årets pris, till Konsument- och medborgarservice, Göteborgs stad.

Läs mer: Skatteverket bäst på klarspråk 2021

Läs mer: Konsument- och medborgarservice, Göteborgs stad, tilldelas Klarspråkskristallen 2020

Tornedalsteatern får Minoritetsspråkspriset

Minoritetsspråkspriset uppmärksammar goda insatser i arbetet med minoritetsspråk och uppmuntrar till fortsatt arbete. År 2021 går priset till Tornedalsteatern.

Tornedalsteatern, ToTe, får utmärkelsen för sitt breda och inkluderande arbete för att tillgängliggöra meänkieli och den tornedalska kulturen för såväl olika åldrar som olika språkgrupper. Teatern bildades 1986 och har sedan dess varit en stark kulturbärare i hela Tornedalen.

Två personer i Zoom.

Styrelseordförande Roland Björkén och teaterchef Erling Fredriksson från Tornedalsteatern tog emot Minoritetsspråkspriset 2021.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind delade även ut förra årets pris, till föreningen Teckenspråkets röst.

Läs mer: Tornedalsteatern får Minoritetsspråkspriset 2021

Läs mer: Teckenspråkets röst vinnare av Minoritetsspråkspriset 2020

Erik Wellanders pris till Mats Landqvist

Under Språkrådsdagen delas även Erik Wellanders pris ut. Priset är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

I år går priset till Mats Landqvist, professor i svenska vid Södertörns högskola. Han får priset för sitt arbete om hur språk och diskriminering hänger samman, och hur särbehandling och kränkningar kan motverkas genom språkpolitik och språkvård. Prisutdelare Björn Melander delade även ut förra årets pris till docent Emma Sköldberg.

Personer i Zoom.

Mats Landqvist, Södertörns högskola, tilldelades Erik Wellanders pris 2021. Teckenspråkstolk: Maja Åhman.

Läs mer: Mats Landqvist får Erik Wellanders pris 2021

Läs mer: Emma Sköldberg fick Erik Wellanders pris 2020

Tema fint och fult språk

I årets tema ”Fint och fult – attityder till språk” rymdes många olika ämnen. Under de digitala fikapauserna fanns möjlighet att mingla och i mindre grupper ställa frågor till föreläsarna, något som var ett uppskattat inslag och en chans att fördjupa sig en aning.

Ur programmet

Panelsamtal i Zoom.

Moderator Lena Lind Palicki tillsammans med några av dagens talare: Lotta Ederth, Lars-Gunnar Andersson, Lena Olausson, Maria Bylin, Ellen Bijvoet, Henning Årman samt teckenspråkstolk Maja Åhman.