Nya funktioner och mer arkivmaterial på Folke

Nu släpper vi en ny uppdaterad version av den digitala söktjänsten Folke. Bland nyheterna finns bättre sök, nya funktioner och mer arkivmaterial.

Skärmklipp startsida Folke.

Förbättrad sökfunktion

Den digitala arkivtjänsten Folke sök uppdateras nu med en ny, förbättrad sökfunktion och sortering av det sökbara arkivmaterialet. Användarna av tjänsten kommer att märka att man får hjälp med sin sökning i form av att våra Person- och Ortdatabaser finns direkt i sökfunktionen. Börjar man till exempel att skriva in en ort, fyller sökfunktionen i med förslag på det man letar efter och på så vis får man helt enkelt bättre träffar.

Förutom uppenbara (men inte så omvälvande) förändringar i sökfunktionen, har vi försökt förbättra användarupplevelsen på Folke i stort. Vid sökning på Arkivmaterial får man nu alla träffar i en och samma lista, det vill säga både accessioner (hela digitaliserade arkivnummer i PDF-format) och uppteckningar (sidnummer och bestående av transkriberade texter). Man kan också sortera om man enbart vill läsa i det digitaliserade materialet (accessioner) eller i enbart transkriberade texter (uppteckningar).

Enklare att skriva av

För den som vill transkribera texter har vi också försökt underlätta denna process. Man kan i varje sökning se hur många uppteckningar ur varje accession som finns att transkribera och som redan har transkriberats, och man kan alltid komma till transkriberingsläget. Under fliken Skriva av finner man alla accessioner som också har uppteckningar som går att transkribera. Detta underlättar inte minst när användaren ska bilda sig en uppfattning om vad materialet innehåller och hur det ser ut. Tidigare bestod de transkriberbara uppteckningarna enbart av klickbara texter utan titlar.

Förutom dessa nya funktioner har vi också försökt göra navigationen på sidan lättare. Man ska lättare kunna navigera sig framåt och bakåt i sin egen sökning, oavsett om man använder sig av kartan eller sökrutan för att hitta sina träffar.

Skärmklipp.

I Folke kan användare hjälpa till att skriva rent arkivmaterial. Vill du vara med och tillgängliggöra samlingarna för fler? Hjälp oss att skriva av berättelser!

Tusentals nya arkivuppteckningar

Materialet som finns på Folke utökas ständigt. I takt med att äldre material digitaliseras, tillgängliggörs det också på Folke. Till exempel har samlingen VFF utökats på Folke med digitaliserade accessioner (VFF är en av de äldre folkminnessamlingarna från Göteborg) men också LIU; Liungmanssamlingen – även den en äldre folkminnessamling från Göteborgsarkivet, främst bestående av sagor och sägner. Förhoppningen är att vi ska kunna lägga ut ännu mer på Folke under året – både skriftligt material och ljudinspelningar i form av dialektinspelningar! Något som vi är lite extra glada över är att vi i samband med denna ”nylansering” också kan släppa nästan 6 000 fler uppteckningar för transkribering.

Vi har dessutom en ny logotyp. Vi hoppas att denna kommer att göra Folke ännu lättare att känna igen framöver. Testa att trycka på loggan när du är inne i Folke – då får du statistik på hur det ligger till med transkriberingen i Folke. Du kan följa i realtid hur många texter och sidor som skrivs av och av vem, och kanske blir du själv lockad till att finnas representerad på den listan.

Tyck till om Folke!

Har du frågor om Folke, om de nya eller befintliga funktionerna eller något annat du undrar över? Kontakta oss gärna, vi tar med glädje emot både frågor och synpunkter!

E-post: karttjanster@isof.se