Berätta om ditt hälsande!

Handtag, famntag, klapp eller kyss – hur hälsar du i olika sammanhang? Och har ditt hälsande ändrats med Covid-19-pandemin? Välkommen att svara på vår frågelista!

Bildblock med olika typer av hälsningar.

Samhällsrestriktionerna runt Covid-19-pandemin påverkade vardagslivet på många sätt, till exempel hur vi hälsade på varandra. Nu vill vi undersöka hur hälsandet gick till före Covid-19, under pandemirestriktionerna och hur hälsandet är nu när restriktionerna i Sverige inte längre gäller.

Har ditt hälsningsbeteende förändrats? Hur hälsar du på familj, nära vänner, bekanta, kolleger och chefer, lärare och skolkompisar? Dela med dig av dina berättelser, erfarenheter och reflektioner – svara på frågelistan om hälsningar!