Seminarium om Karl Tiréns jojksamling som tänkbart världsminne

Karl Tiréns jojksamling är föreslagen att nomineras till Unescos världsminnesprogram. Den 8 november bjuder Ájtte, Isof, Musikverket och Sametinget in till ett seminarium för att berätta om Tiréns inspelningar samt diskutera frågan om en eventuell nominering.

Karl Tirén tillsammans med Maria Persson och Greta Persson på vintermarknad, 1940-tal. Foto: Donation från familjen Tirén.

Karl Tirén (1869-1955) var den mest betydande insamlaren av samisk jojk under det tidiga 1900-talet, hans dokumentation visar en bild av samisk kultur i Sverige som andra samtida källor saknar. Tirén inledde sitt projekt med att dokumentera den samiska jojken på vintermarknaderna i Arvidsjaur och Arjeplog i februari 1913. I dag finns nära 300 inspelningar bevarade på vaxrulle från åren 1913–1915. Majoriteten finns i Svenskt visarkiv, Statens Musikverk och fjorton stycken finns vid Isof Länk till annan webbplats. i Uppsala. Samlingen är unik och saknar motsvarighet.

Seminarium om Unesconominering

Statens Musikverk har tagit initiativ till att nominera Tiréns ljudinspelningar till Unescos världsminnesprogram. Under 2022 har en dialog med Sametinget inletts för att diskutera frågan om en eventuell nominering och samlingens förvaltning. Onsdagen den 8 november arrangerar därför Ájjte, Isof, Musikverket och Sametinget ett seminarium för att i ett bredare forum lyfta fram materialet samt diskutera och inhämta synpunkter omkring de möjligheter och utmaningar som en nominering kan föra med sig.

Unescos världsminnesprogram

Unescos register över världsminnen lyfter fram och uppmärksammar det skrivna kulturarvet genom hela arkiv och enskilda dokument i form av texter, ritningar, målningar, fotografier och filmer. Idén med världsminnen är att de bidrar till kunskapsbyggande och informationsinhämtande. Målsättningen är att öka digitaliseringen och främja bevarandet av arkiv och dokument.

Läs mer om världsminnesprogrammet på Riksarkivets webbplats Länk till annan webbplats.